U wilt een stuk grond kopen en vraagt zich af of het misschien vervuild is? Gaat u graven of wilt u juist uw huis met bijbehorende grond verkopen? Bekijk de bodeminformatie op de website van de DCMR(externe link).

Hoe kan ik bodeminformatie bekijken?

Via de kaart is te vinden of er een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en of de bodem ooit gesaneerd is. De kaart bevat ook informatie over (gesaneerde) ondergrondse tanks. Dat gaat zo:

  • zoek het perceel op waarvan u meer wilt weten;
  • u ziet welke rapporten er van dat perceel beschikbaar zijn;
  • download het rapport.

Kunt u het bodemrapport niet gelijk downloaden? Vraag het rapport dan aan via bodeminformatie@bar-organisatie.nl.

  • Wij zoeken het bodemrapport dan voor u op. U krijgt hier bericht over.
  • Is het rapport gevonden? Kom het rapport binnen 14 dagen tijdens de openingstijden in het gemeentehuis bekijken.
  • Kijk zelf het rapport door.

Bodemkwaliteitskaart

Wilt u de bodemkwaliteitskaart en / of de Nota bodembeheer bekijken? Zie website van DCMR(externe link) of vraag deze aan via e-mail bodeminformatie@bar-organisatie.nl.

Wat kost het?

  • Verzoek voor het doen van nasporingen in het gemeentearchief : € 16,00 per kwartier
  • Afschrift of (digitale) kopie A4 of A3-formaat: € 1,10
  • Afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat: € 7,30