Een woning aan de Chopinstraat in Slikkerveer is de komende drie maanden ingericht als een voorlichtingscentrum over brandpreventie. In het ‘Brand komt bij thuis’-huis kan iedereen binnenlopen voor tips over het voorkomen van brand. 

Locoburgemeester Henk van Os opende het huis woensdag 29 juli, samen met Artem Moorlag, manager wijk- en woonbeheer van Wooncompas, die de woning beschikbaar heeft gesteld.

Oorzaken van brand

In onze regio zijn de meest voorkomende oorzaken van brand: koken, defecte elektrische apparaten, stoken en roken. Maar ook kaarsen, open haarden en klussen in huis zorgen voor een groot aantal branden.

Blij met initiatief

Henk van Os zei blij te zijn met dit initiatief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ,,Brand is verschrikkelijk. Het is belangrijk dat mensen weten hoe ze het risico op brand zo klein mogelijk kunnen maken. Dit huis helpt daarbij.’’ Ook Wooncompas ondersteunt de actie van harte. ,,Als verhuurder zien we hoe groot de impact is van brand voor onze huurders. Het is mooi om te zien wat je met kleine maatregelen kunt doen om de schade te beperken in het onverhoopte geval dat er toch brand uitbreekt’’, aldus Artem Moorlag.

Tips van de wijkbrandweerman

De tips die in het huis door wijkbrandweerman Delano van Berkel en zijn collega’s worden gegeven gaan onder meer over het omgaan met huishoudelijke apparaten, vluchtwegen, het nut van rookmelders, ventileren, het blussen van beginnende brandjes.

Open

Het ‘Brand komt bij thuis’-huis (Chopinstraat 11) is de komende drie maanden open op woensdag van 12 tot 17 uur, donderdag van 19 tot 21 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur. Vrijdag 22 en 29 juli geeft wijkbrandweerman Delano van Berkel voorlichting over brandpreventie op de weekmarkt in het centrum.

Kijk voor meer informatie op: www.rijnmondveilig.nl