Voor gebouwen met daarin bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Als dat nodig is, stelt de gemeente  daarmee extra eisen aan de brandveiligheid. Soms is een melding brandveilig gebruik voldoende.

Wanneer moet ik een melding brandveilig gebruik doen?

U maakt een melding brandveilig gebruik als:

 • U heeft een gebouw waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een café, restaurant of zalencentrum.
 • U wilt kamers verhuren in 1 gebouw, minimaal 5 kamers, zoals een studentenhuis of woongroep.
 • Uw bedrijf kan niet precies aan de regels van het Bouwbesluit 2012 voldoen, maar u heeft wel een ander voorstel dat op die regels lijkt.

De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig?

U vraagt een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan als:

 • Er slapen meer dan 10 personen bij u in het gebouw, bijvoorbeeld een hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis.
 • Er zijn er meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar in het gebouw, bijvoorbeeld een basisschool of kinderdagverblijf.
 • Er zijn meer dan 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk), bijvoorbeeld door dagopvang.

Via Omgevingsloket Online(externe link) kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen.

Verandert u iets aan het gebouw? En verandert er hierdoor ook iets in de brandveiligheid? Geef de verandering ook door. Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen voor een controle.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
 • U mag het gebouw niet gebruiken, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.

Kan ik eenvoudig checken wat ik moet regelen?

Vergunningencheck

Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket (externe link)om te zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

Vraag de vergunning minimaal 6 maanden van tevoren aan via het Omgevingsloket(externe link). U mag het gebouw namelijk niet gebruiken, voordat u de vergunning hebt.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket(externe link).
 • Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Melding terreinen en overige plaatsen

Met het online meldingsformulier(externe link) kunt u de melding doen voor terreinen en overige plaatsen.

Dit formulier vult u in wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

 • u organiseert een activiteit op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is voor meer dan 150 personen tegelijk (bijvoorbeeld feesttent of kermis/festivalterrein).
 • u organiseert een activiteit op een plaats en u wilt de brandveiligheid op een andere manier regelen.
 • in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen.
 • in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Welke gegevens heb ik nodig bij een aanvraag?

 • uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • een plattegrond van het gebouw. Hierop geeft u onder andere aan hoe de brandveiligheid geregeld is, bijvoorbeeld waar de vluchtroutes, noodverlichting en brandblussers zijn.
 • een situatieschets met een schaal van minstens 1:1000;
 • per verdieping of terrein een plattegrond met een schaal van minstens 1:100;
 • per plattegrond: hoogte van de vloer, oppervlakte, maximaal aantal personen, brand- en/of rookwerende afscheiding, vluchtroutes en hoe deze zijn aangegeven, draairichting van deuren, zelfsluitende deuren en sluitwerk van deuren, noodverlichting, brandmeldcentrale en –paneel, alle blusapparatuur, brandweeringang.

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact op met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR(externe link)).

Wat kost het?

 • De gebruiksmelding is gratis.
 • Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik betaalt u: € 764,10

Hoe lang duurt het?

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken.
 • De aanvraag van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan maximaal 6 maanden duren. Zorg daarom dat u uw aanvraag minstens 6 maanden van tevoren doet.

Besluit op vergunning brandveilig gebruik

 • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit is een voorlopig besluit. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dit binnen 6 weken aangeven door hiervoor een zienswijze in te dienen.
 • Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Besluit op melding brandveilig gebruik

 • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Is er een landelijke regeling?

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop(externe link)). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.