Heeft u geen woonadres, maar wilt u wel ingeschreven staan bij de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u schipper bent, dakloos bent, in een instelling voor beschermd wonen woont of in de gevangenis zit? Of omdat u vanwege uw gezondheid in een instelling woont?

Vraag een familielid, vriend of bekende of u zijn of haar adres mag gebruiken als briefadres. U kunt dan post ontvangen op dat adres. U staat dan niet ingeschreven als bewoner op het briefadres. De regels hiervoor zijn streng, dus zorg dat u een goede uitleg kunt geven, waarom u het briefadres nodig heeft. De bewoner van het adres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. U kunt ook een instelling opgeven als briefadres. Wij laten u weten welke instelling dat mag zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. U moet u in Nederland bijvoorbeeld inschrijven bij een gemeente als:

 • u minimaal 4 maanden in een half jaar in Nederland bent.
 • u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat en in die tijd geen woning in Nederland heeft.

Voor een briefadres is een belangrijke voorwaarde dat de hoofdbewoner schriftelijk toestemming geeft.

Aanpak

U wilt een briefadres aanvragen? Dit gaat zo:

 • Maak telefonisch een afspraak.
 • Bel hiervoor: (0180) 451 234
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • U downloadt het aanvraagformulier en vult dit samen met de hoofdbewoner in.
  • het eerste deel van het formulier vult u zelf in. De laatste deel laat u invullen door de hoofdbewoner. Vergeet samen uw handtekening niet.
 • Neem het volgende mee naar uw afspraak:
  • het ingevulde aanvraagformulier briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie) van de hoofdbewoner (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • alle gevraagde bewijsstukken; deze zijn afhankelijk van uw situatie. Het staat vermeld op het aanvraagformulier.
 • Leg uit waarom u een briefadres nodig heeft.

Termijn

 • Geef het adres op tijd door. Dit kan van 4 weken voordat het ingaat tot 5 dagen nadat het ingegaan is.
 • U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Het kan zijn dat wij u om extra gegevens vragen.
 • Als uw briefadres is toegekend, wordt u met dat adres geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). U wordt dan uitgeschreven van uw oude adres.
 • Hoe lang u een briefadres kunt krijgen verschilt per situatie. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u het briefadres ook na deze datum blijven gebruiken, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat de termijn verloopt. U krijgt hier geen bericht van.

Heeft u gevonden wat u zocht?