Foto burgemeester Anny Attema

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke coördinatie en samenwerking, toezicht en handhaving.

Verder is de burgemeester actief als:

  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie
  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Lid van het BAC (VRR)
  • Lid van de brandweerkamer van de VNG
  • Lid van het Regionaal Veiligheidsoverleg eenheid Rotterdam van de Nationale politie
  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het Veiligheidshuis
  • Ambassadeur Stichting Present Ridderkerk
  • Bestuurslid van Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost

Contact

E-mail: burgemeester@ridderkerk.nl

Is deze pagina naar wens?