Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke coördinatie en samenwerking en handhaving.

Verder is de burgemeester actief als:

  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (BAC)
  • Lid van het Regionaal Veiligheidsoverleg eenheid Rotterdam van de Nationale politie
  • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)
  • Ambassadeur Stichting Present Ridderkerk
  • Bestuurslid Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
  • Commissie College van Arbeidszaken (CvA)

Contact

E-mail: burgemeester@ridderkerk.nl