Stichting Buurtbelang Drievliet heeft met buurtbewoners een plan gemaakt voor een stuk grond aan de Windmolen, waar nu nog voormalig schoolgebouw De Botter staat. De gemeente bood de stichting de mogelijkheid om zelf met een voorstel te komen. De achttien appartementen moeten de doorstroming in de buurt bevorderen.