Schuldhulproute

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Nationale Schuldhulproute.

 

MEE Rotterdam Rijnmond

Ingestemd is met de voorgestelde functieherwaardering en wijziging in de tariefberekening van casusregisseurs MEE Rotterdam Rijnmond.

 

Tarieven jeugdhulp

Het budget lokale jeugdhulp wordt verhoogd in verband met de indexering van de tarieven van lokaal gecontracteerde jeugdhulp.

 

Vragen informatiebord

Vragen van het raadslid Mijnders over het informatiebord/rustplek Randweg-Benedenrijweg worden per brief beantwoord.

 

Overdracht garantstelling lening

Een door de gemeente Ridderkerk verstrekte garantstelling voor een lening wordt overgedragen aan de gemeente Barendrecht. Dit houdt verband met de overname van het bezit van Vestia door een aantal woningcorporaties.