Bestemmingsplan Electropark 17

Het ontwerpbestemmingsplan Electropark 17 wordt ter inzage gelegd. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Vet Gezond

Het Plan van Aanpak VET GEZOND 2021-2023 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten 2020.

 

Vragen speeltoestel

Vragen van de raadsleden Ripmeester en Kayadoe over een speeltoestel op het Sint Jorisplein worden per brief beantwoord.

 

Vragen gedenkbomen

Vragen van het raadslid Kooijman over de herkenbaarheid en het onderhoud van gedenkbomen worden per brief beantwoord.

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2021 zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Broze gasleidingen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een onderzoek van Stedin en de Veiligheidsregio naar broze gasleidingen. In Ridderkerk is geen sprake van een situatie die een spoedige aanpak vereist.

 

Grondposities

De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Visie Grondposities.

 

Vragen overlast parkeerterrein

Vragen van het raadslid Rijsdijk over overlast op het parkeerterrein bij RLTC worden per brief beantwoord.

 

Toezicht kinderopvang

Het Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19 is vastgesteld.

 

Tijdelijke zendmast

Met T-Mobile wordt een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten voor een tijdelijke zendmast ter hoogte van Gorzenweg 5.