Lucht en geluid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het rapport “Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk: derde kwartaalverslag 2020”.

 

Verkeersonveilige plekken

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de opbrengst van de enquête Prikker op de Kaart, waarbij inwoners online konden aangeven welke locaties in Ridderkerk zij als verkeersonveilig ervaren.

 

Actieplan Veiligheid

Het Actieplan Veiligheid 2021 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Geen milieu-effectrapport nodig

In het kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor Van Pelt Recycling BV is vastgesteld dat geen milieu-effectrapport vereist is.

 

Natuurvriendelijke speeltuintjes

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van een motie over het creëren van meer natuurvriendelijke speeltuintjes in de wijken.

 

Gedupeerde kinderopvangtoeslagaffaire

Vragen van het raadslid De Wolff-ter Beek over de gevolgen voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire worden per brief beantwoord.

 

Gevolgen coronacrisis

Vragen van het raadslid De Wolff-ter Beek over de gevolgen van de coronacrisis voor Ridderkerkers worden per brief beantwoord.

 

Wandelroutes

Vragen van het raadslid Kooijman over de uitbreiding van wandelroutes worden per brief beantwoord.

 

Onderzoek klimaataanpak

Ingestemd is met een samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit over een vijfjarig onderzoek naar gedrag en benadering van mensen in relatie tot de klimaataanpak.

 

Huidige locatie Gemini College

Aan het wijkoverleg Slikkerveer wordt een reactie gestuurd op het uitgebrachte advies over de ontwikkeling van de locatie waarop nu het Gemini College staat.

 

Onveilige situaties

Vragen van het raadslid Soffree over meldingen van onveilige situaties en bosschages aan de Meerkoet worden per brief beantwoord.

 

Dementievriendelijke samenleving

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Projectopdracht dementievriendelijke samenleving Ridderkerk 2021.

 

Burgerpeiling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie 2020 en de reactie van het college daarop.

 

Veiligheid verkiezingen

Vragen van de raadsleden Westbroek, Mijnders, Ros en Van Nes-de Man over de veiligheid van de Tweede Kamerverkiezingen worden per brief beantwoord.

 

Rapport 'Ongekend onrecht'

Vragen van de raadsleden Fräser en Ripmeester over de kinderopvangtoeslagaffaire en het rapport “Ongekend onrecht” worden per brief beantwoord.

 

Aanbestedingsscenario's

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitwerking van de aanbestedingsscenario's voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding.