Geluidsscherm

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken geluidsscherm A15/A16.

 

Rechtmatigheid

Het normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2020 gemeente Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Overschrijding

De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een overschrijding in de jaarrekening.

 

Inzet mobiele camera

Vragen van het raadslid Kayadoe over de inzet van de mobiele camera-unit bij calamiteiten en/of preventie worden per brief beantwoord.

 

Pumptrackbaan

Vragen van het raadslid Westbroek over de mogelijkheid van een Pumptrackbaan in Ridderkerk worden per brief beantwoord.

 

Geluidsoverlast Rotterdamseweg

Vragen van het raadslid Rijsdijk over geluidsoverlast Rotterdamseweg worden per brief beantwoord.

 

Inclusief  vervoer

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie inclusief vervoer.

 

Woonvisie

De 'Concept Woonvisie Ridderkerk 2021 - 2026' is vastgesteld.