Vragen over lijn 245

Vragen van de raadsleden Kloos en Van Vliet over RET-buslijn 245 worden per brief beantwoord.

 

Onkruidbestrijding

Vragen van het raadslid Kooijman over de werkwijze van onkruidbestrijding worden per brief beantwoord.

 

Luchtkwaliteit, geluid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het rapport “Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk: Tweede kwartaalverslag 2020”.

 

Bodemkwaliteitskaart

De Bodemkwaliteitskaart PFAS is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Ondergrondse containers

De 32 locaties voor de nieuw te plaatsen ondergrondse containers zijn aangewezen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Wabo

Het ‘’Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2021’’ is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021’ is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.