Vragen: naastplaatsingen

Vragen van het raadslid Kayadoe over naastplaatsingen bij ondergrondse containers worden per brief beantwoord.

 

Vragen: container

Vragen van het raadslid Kayadoe over een container aan de Anna Bijnsstraat worden per brief beantwoord.

 

Vragen: speeltoestel

Vragen van het raadslid Mijnders over een speeltoestel aan het Sint Jorisplein worden per brief beantwoord.

 

Vragen: huiselijk geweld

Vragen van de raadsleden Kayadoe en Ripmeester over huiselijk geweld worden per brief beantwoord.

 

Vragen: glasvezelproject

Vragen van het raadslid Slaa over het glasvezelproject worden per brief beantwoord.

 

Onderwijsachterstanden

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid.

 

Transformatorhuisje

Op een gedeelte van een perceel aan de Tarwestraat wordt een recht van opstal gevestigd ten behoeve van een transformatorhuisje van Stedin.

 

Nota Integraal Beleid Sociaal Domein

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein vast te stellen.

 

Aankoop gronden Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

 

Pilot kleuterobservatiegroep

Aan De Burght  wordt een incidentele subsidie verstrekt voor de pilot kleuterobservatiegroep.

 

Vaccinatieprogramma

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het vaccinatieprogramma in Ridderkerk.

 

Integraal Kindcentrum De Noord

De gemeenteraad wordt voorgesteld het college opdracht te geven voor nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum De Noord en hiervoor investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.