Begeleiding naar werk

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de begeleiding van klanten naar werk en re-integratietrajecten.

 

Decembercirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire 2020 over het gemeentefonds.

 

Overdracht grond

Een strook van ongeveer 15 vierkante meter gemeentegrond aan de Vlietlaan wordt overgedragen aan Waterschap Hollandse Delta.

 

Inclusief vervoer

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de motie 'inclusief vervoer 2020-67'.

 

Discriminatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Monitor Discriminatie 2019.

 

Energiestrategie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie.

 

Omgevingsbeleid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het niet indienen van een zienswijze tegen het gewijzigde en nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland.