Verkoop perceel Nieuw Reijerwaard

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verkoop van erfpachtgronden aan NXR/ACH in Nieuw Reijerwaard.

 

Woningbouw Pruimendijk

Medewerking wordt verleend aan de realisatie van acht woningen op de locatie Pruimendijk 164A - 170. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst aangegaan. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Antwoordbrief InRetail

Aan InRetail wordt een antwoordbrief gestuurd op aanbeveling om nu te starten met het actualiseren van het detailhandelsbeleid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Vragen corona en horeca

Vragen van het raadslid Kayadoe over 'corona en horeca' worden per brief beantwoord.

 

Vragen vertrek juwelier

Vragen van het raadslid Rijsdijk over het vertrek van een juwelierswinkel uit winkelcentrum Ridderhof worden per brief beantwoord.

 

Aankoop grond Waalweg

Een perceel aan de Waalweg wordt aangekocht als onderdeel van het streven om de versnippering van eigendomsverhoudingen van de gronden langs de Waal tegen te gaan.

 

Leidraad Invordering

De 4e wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2017 is vastgesteld.

 

Compensatie voor De Fakkel

Zwembad de Fakkel wordt financieel gecompenseerd voor het geleden verlies in het boekjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Afdoening motie ANPR-camera's

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van de motie "onderzoek Implementatie ANPR-camera's in Ridderkerk".

 

Bestemmingsplan Lagendijk/Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Woningbouw hoek Lagendijk/Rijks­straat­weg vast te stellen.