Programma Omgevingswet

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het programma Omgevingswet.

 

Werkplan DCMR

Het Werkplan DCMR 2021 voor Ridderkerk is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Afdoening motie 'verbeteren visstand'

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening motie 'verbeteren visstand'.

 

Visie op ecologie

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie 'Visie op ecologie' vast te stellen.

 

Vragen reserve warmtevisie

Vragen van de raadsleden Kloos en Van Vliet over de reserve warmtevisie worden per brief beantwoord.

 

Wachttijden jeugdzorg

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de wachttijden in de regionale jeugdzorg.

 

Toetsingskader

Het geactualiseerde toetsingskader “Financiële regelingen COVID-19 meerkosten en omzetgarantie” in het kader van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en doelgroepenvervoer is vastgesteld.