Wet Geluidshinder

Voor een aantal woningen aan Rosmolen, Rijnsingel, Middenmolendijk, Koninginneweg en Meester Heemskerkstraat is vastgesteld dat deze voldoen aan de eisen van de Wet Geluidshinder en dat er sprake is van een akoestisch aanvaardbaar woonmilieu. Het saneringsprogramma voor deze woningen kan nu worden afgerond.

 

Aanloop schepen

Vragen van het raadslid Breeman over 'aanloop schepen in de haven van Ridderkerk’ worden per brief beantwoord.

 

Herplant bomen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het herplanten van grote bomen.

 

Schulden door terugvordering

Vragen van de raadsleden Ripmeester en Rijsdijk over schulden door terugvorderingen Participatiewet worden per brief beantwoord.

 

Inwoners met schulden

Vragen van het raadslid Overheid over contact van de gemeente met inwoners met schulden worden per brief beantwoord.

 

Ondernemers en schulddienstverlening

Vragen van de raadsleden Ripmeester en Rijsdijk over het toelaten van ondernemers tot schulddienstverlening worden per brief beantwoord.

 

Grondexploitatie Het Zand

Vragen van het raadslid Piena over de grondexploitatie Het Zand fase 7 worden per brief beantwoord.

 

Inzet RMC-vervoer

Vragen van het raadslid Van Nes-de Man over de inzet van RMC-vervoer voor buslijn 601 worden per brief beantwoord.

 

Monitor Regioakkoord

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Monitor Regioakkoord 2019 (ontwikkeling woningvoorraad).

 

Intentieovereenkomst Jorishof

Met de eigenaar van het complex Jorishof wordt een intentieovereenkomst aangegaan over herontwikkeling van dit complex. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Nieuwbouw Gemini

Aan Slokker Bouwgroep B.V. wordt opdracht gegeven voor de realisatie van het nieuwe Gemini College en een sportzaal. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

 

Verduurzamingsregeling

Ingestemd is met de Intentieverklaring over deelname aan de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR).

 

Opsporing aardwarmte

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de door het Ministerie van Economische Zaken aan Engie verleende opsporingsvergunning aardwarmte.

 

Cultuureducatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het evaluatierapport ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’.

 

Zelfevaluatie BRP

Het uittreksel uit de rapportage zelfevaluatie BRP 2020 wordt ondertekend.

 

Managementletter

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Managementletter (bevindingen interne controle door accountant).

 

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft de gemeente gemachtigd om gedupeerden in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire te benaderen.

 

Huurcompensatie

De bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk is vastgesteld (brandzaak).