Overlast vrachtwagens

Vragen van het raadslid Rijsdijk over overlast van vrachtwagens op de Populierenlaan worden per brief beantwoord.

 

De Wingerd

De gemeenteraad wordt voorgesteld investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van basisschool De Wingerd. Voorgesteld wordt ook om een bedrag beschikbaar te stellen voor de aankoop van Baloe.

 

Stageplaatsen

Vragen van de raadsleden Verdiesen en Piena over “stageplaatsen studenten” worden per brief beantwoord.

 

Kwijtschelding

Grandcafé Burgerzaken wordt de huur over de periode van 16 december 2020 tot 1 maart 2021 kwijtgescholden (brandzaak).

 

Sportpark Bolnes

Vragen van het raadslid Rijsdijk over toekomstvisie van Sportpark Bolnes worden per brief beantwoord.

 

Financiële effecten coronacrisis

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële effecten van de coronacrisis in 2020.

 

Tarwestraat 1b

De gemeenteraad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing Tarwestraat 1b.

 

Toetsprotocol constructies

Het aangepaste “Toetsprotocol Constructies” wordt vastgesteld.

 

Waalvisie

De gemeenteraad wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Waalvisie. Voor de realisatie van de recreatieve steiger in sleutelplek Rijsoord wordt nog geen krediet gevraagd, in afwachting van een extra inspanning om tot consensus te komen met de bewoners.

 

Kosten verkiezingen

De vergoeding die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de extra kosten Tweede Kamerverkiezingen wordt toegedeeld aan het budget verkiezingen (brandzaak).

 

Ridderkerk-gevoel

Vragen van de raadsleden Kayadoe en Piena raadsvragen over het 'Ridderkerk-gevoel' worden per brief beantwoord.

 

Jeugdhulp

De gemeenteraad wordt voorgesteld de regiovisie jeugdhulp ''Nabij en passend'' vast te stellen.