Een prettig en veilig centrum om te wonen, winkelen en ondernemen: daaraan werken we de komende jaren. Dat doet de gemeente niet alleen, maar graag samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doet u ook mee?

Centrumaanpak

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doel, de manieren van meedoen en wanneer er een besluit genomen wordt over de plannen.

  • Het doel
  • Hoe doet u mee?
  • Laatste nieuws

Het doel

De gemeente heeft voor het centrum het volgende doel gesteld:

Ons doel is een centrum met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk.

Een centrum met hart en ziel dus. Dit centrum bereiken we door samen concrete plannen te ontwikkelen en uit te voeren. De grootste basis voor de plannen wordt gevormd door de Omgevingsvisie Ridderkerk en het Wijk Ontwikkelings Programma Centrum (WOP) 2014-2024. Hierin staan de kernwaarden en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum.

De doelen voor de Centrumaanpak zijn:

  • Een centrum dat klaar is voor de toekomst
  • Waar het fijn is om naartoe te komen en te verblijven
  • Waar meer is dan alleen winkels
  • Dat we samen met u vormgeven.

Deze doelen zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035’.

Hoe doet u mee?

Wat hebben we al met elkaar gedaan?

In april / mei 2019 hebben we een eerste verkenning gedaan, door projecten met jeugd, een stakeholdersbijeenkomst, enquête voor diverse doelgroepen en een vastgoedtafel. Dat leverde kernwaarden op voor het centrum van de toekomst.

Juni was de Maand van het Centrum. Tijdens deze maand organiseerden we in een leegstaand winkelpand aan het Sint Jorisplein diverse activiteiten om uw wensen en ideeën voor het centrum op te halen.

Wat gaan we nog doen?

Om in januari een goed doordacht concept-ontwikkelperspectief klaar te hebben doen we nog extra onderzoek naar het type winkelpubliek in het centrum, om vraag en aanbod beter in beeld te krijgen en daarover te adviseren. Ook de mogelijkheid van een verkeersluwer Koningsplein is onderwerp van onderzoek. Het Ontwikkelperspectief wordt voorzien van een nadere uitwerking met schetsen en varianten voor de openbare ruimte.

Op maandag 3 februari 2020 organiseren we weer een stakeholdersbijeenkomst, om u het eindresultaat te laten zien. Tezijnertijd volgt daar meer informatie over.

Wanneer valt er een besluit over het Ontwikkelperspectief centrum?

In april 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelperspectief. Dat valt tegelijk met een besluit over het Mobiliteitsplan, dat nauw samenhangt met de visie voor het centrum.

Voor die tijd heeft u uiteraard ook nog de gelegenheid om uw reactie op de beide visies kenbaar te maken. Wij gaan hiervoor begin 2020 een derde stakeholdersbijeenkomst organiseren.

Laatste nieuws

  • Goed bezochte avond over Ontwikkelperspectief centrum

    Dinsdag 26 november discussieerden ruim zestig aanwezigen in de Hofzaal aan vijf tafels druk over het centrum. Aanleiding was het Ontwikkelperspectief voor het centrum. Dat komt tot stand met bewoners van alle leeftijden, bezoekers, vastgoedeigenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Lees de eerdere nieuwsberichten in het archief.

Samenwerkingspartners

Is deze pagina naar wens?