Een prettig en veilig centrum om te wonen, winkelen en ondernemen: daaraan werken we de komende jaren. Dat doet de gemeente niet alleen, maar graag samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doet u ook mee?

Centrumaanpak

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doel, de manieren van meedoen, het laatste nieuws en samenwerkingspartners.

 • Het doel
 • Hoe doet u mee?
 • Laatste nieuws
 • Samenwerkingspartners

Het doel

De gemeente heeft voor het centrum het volgende doel gesteld:

Ons doel is een centrum met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk.

Dit centrum bereiken we door samen concrete plannen te ontwikkelen en uit te voeren. De grootste basis voor de plannen is de Omgevingsvisie Ridderkerk.

De doelen voor de Centrumaanpak zijn:

 • Een centrum dat klaar is voor de toekomst
 • Waar het fijn is om naartoe te komen en te verblijven
 • Waar meer is dan alleen winkels
 • Dat we samen met u vormgeven.

Deze doelen zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035’. Hierin staan de kernwaarden en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum.

Hoe doet u mee?

We hebben net een online enquête gehouden met allemaal vragen over het centrum, winkelgedrag, wensen voor activiteiten en parkeren. De resultaten daarvan verwerken we in het Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035.

Juni is de Maand van het Centrum. Tijdens deze maand organiseren we in een leegstaand winkelpand aan het Sint Jorisplein diverse activiteiten om uw wensen en ideeën voor het centrum op te halen.

Daarna gaan we alle dromen omzetten in voorstellen en varianten, waarbij we uw inbreng ook weer vragen. Voor precieze data en locaties kunt u het laatste nieuws in de gaten houden.

Hieronder staat een afbeelding van hoe u kunt / kon deelnemen aan meedenken over het centrum van Ridderkerk. De centrale vraag: wat vindt U belangrijk voor het centrum van Ridderkerk? De vragen waar we voor staan:

 • hoe kunnen we de gebouwen zo goed en sfeervol mogelijk gebruiken? (Gebouwen: functies en uitstraling)
 • hoe richten we het centrum zo goed mogelijk in? (Openbare ruimte: inrichting en gebruik)
 • hoe houden we het centrum bereikbaar ((bereikbaarheid: auto, fiets en voet).

In april / mei hebben we een verkenning gedaan, door projecten met jeugd, een klanbordgroepbijeenkomst, enquêtes voor diverse doelgroepen, een vastgoedtafel en een onderzoek naar verkeersstromen. Dat leverde kernwaarden op voor het centrum van de toekomst. In juni is de Maand van het Centrum. U bent welkom in het Centrumplekkie om op een bij u passende manier (gesprek, moodboard maken, et cetera) uw suggesties voor het centrum aan ons kunt doorgeven. Uiteindelijk, met tussenstappen, is de planning dat de gemeenteraad een besluit neemt over het ontwikkelperspectief van het centrum. Uw centrum!

Laatste nieuws

 • Jeugd druk bezig met centrum

  Ook jongeren denken mee hoe het centrum van Ridderkerk er in de toekomst moet uitzien en spannen zich hiervoor in. Zo kwamen vrijdag 21 juni kinderen en jongeren bij Open Limonade in het Centrumplekkie om met elkaar te kletsen over plannetjes voor het centrum.

 • In gesprek over toekomst centrum

  Hoe gaat het centrum van Ridderkerk er in de toekomst uit zien? Wat is ervoor nodig om het aantrekkelijk te maken en houden? De gemeente hoort graag uw mening daarover. Wij organiseren verschillende bijeenkomsten. Zo krijgt iedereen de kans om mee praten en op zijn eigen manier bij te dragen aan het kloppend hart van Ridderkerk.

Lees de eerder nieuwsberichten in het archief.

Samenwerkingspartners

Is deze pagina naar wens?