Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Veiligheid en hun taken.

APV en Bijzondere wetten

Als een inwoner of (horeca)bedrijf een evenement wil organiseren, dan hebben ze daar meestal een vergunning van de gemeente voor nodig. Het Team APV en Bijzondere wetten behandelt deze vergunningaanvragen. Ze bepalen of het evenement voldoet aan de wet.

Openbare orde en Veiligheid

Team Openbare orde en Veiligheid houdt zich bezig met wetten en regels voor de veiligheid in openbaar gebied, zoals winkelstraten en parken. Daarnaast adviseert dit team het college van B&W over veiligheid.

BOA

Team BOA zorgt dat iedereen op straat zich netjes aan de regels houdt. Als dat niet gebeurt, kan het team boetes uitschrijven of andere maatregelen treffen.