Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn collegeonderhandelingen gevoerd tussen de verschillende partijen. Naar aanleiding van deze onderhandelingen is er een gezamenlijk coalitieakkoord gesloten. Hierin zijn de hoofdlijnen van het nieuwe collegebeleid verwoord.