Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn collegeonderhandelingen gevoerd tussen de verschillende partijen. Naar aanleiding van deze onderhandelingen is er een gezamenlijk coalitieakkoord gesloten. Hierin zijn de hoofdlijnen van het nieuwe collegebeleid verwoord.

Is deze pagina naar uw wens?