Wilt u voor een goed doel geld inzamelen (huis-aan-huis of op openbare plekken)? Dan moet u een collecteweek reserveren door een collectevergunning aan te vragen. Dit hoeft niet als u een landelijke reservering hebt bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.

  Organisaties in het landelijk collecterooster

  Organisaties niet in het landelijk collecterooster

  • Organisaties die niet in het landelijke collecterooster van het CBF staan kunnen een vergunning aanvragen.
  • U bent in het bezit van (óf u heeft een aanvraag gedaan voor) het CBF-keurmerk 'De Erkenning'. Dit keurmerk is het enige officiële keurmerk van goede doelen in Nederland. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgericht goede doelen.
  • Géén officieel keurmerk is een registratie bij de Belastingdienst in het ANBI register als 'Algemeen nut beogende instelling'.

  Hoe check ik of er een week beschikbaar is?

  De gemeente wil dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houden we bij wanneer er collectes zijn. We kijken of uw collecte past in het rooster.

  Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster(externe link) inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Wat moet ik regelen om te mogen collecteren?

  • U kunt alleen collecteren/inzamelen in de opengelaten vrije periodes.
  • U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije periode van hooguit één week.
  • U mag één vergunning per jaar aanvragen.
  • U logt in met DigiD (als particulier) of met eHerkenning (als organisatie).
   Aanvragen collectevergunning
  • Zodra een vergunning is verleend voor een vrije collecteperiode is deze periode bezet. Er kan niet meer door een andere organisatie gecollecteerd worden. Collecteren mag op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur in de toegewezen week.

  Wat gebeurt er na mijn aanvraag collectevergunning?

  • We nemen de aanvraag in behandeling en deze zal individueel worden getoetst.
  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.