Het Ridderkerkse college ging in 2018 aan de slag. De zittingstermijn 2018-2022 zit er voor meer dan de helft op. Voor burgemeester en wethouders aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat is er bereikt? Waar wordt nog aan gewerkt? In De Blauwkai - elke donderdag in huis-aan-huisblad De Combinatie - en met videofilmpjes besteden we hieraan aandacht.

In zes videofilmpjes 'Aan tafel met...' blikken de burgemeester en de vijf wethouders de komende weken terug op de college-activiteiten tot nu toe. Ze hebben een tweegesprek met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen.

Ook Radio Ridderkerk besteedt de komende zes weken aandacht aan de collegeperiode tot nu toe. Dat gebeurt in het radioprogramma Prettig Weekend op zaterdagmorgen.

Wethouder Marten Japenga aan tafel met Frank van der Jagt

Wethouder Henk van Os aan tafel met Remco Heeren