Samen bouwen aan een toekomstbestendig Ridderkerk. Samen met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daar gaan we voor!

In maart 2022 koos Ridderkerk een nieuwe gemeenteraad. Daarna vormden Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD samen met de burgemeester een nieuw college, het dagelijks bestuur van Ridderkerk. De vier partijen hebben afspraken gemaakt voor de komende vier jaar. Die staan allemaal in het coalitieakkoord ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’.

De afspraken uit het coalitieakkoord zijn omgezet in concrete acties. Die zijn opgeschreven in het zogenoemde collegeprogramma.

Er liggen grote opgaven op ons te wachten. Opgaven op het gebied van onder meer veiligheid, woningbouw, klimaatverandering, zorg en welzijn, openbaar vervoer, veilig verkeer en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen. Hiermee gaan we aan de slag, ondersteund door slagvaardige medewerkers, met focus op Ridderkerk.

Het collegeprogramma en de financiële gevolgen staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022.

Daaraan vooraf gaat de bespreking in een gecombineerde vergadering van de commissies Samen Leven en Samen Wonen. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 oktober in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Hoe u kunt inspreken leest u op de pagina Meepraten als inwoner.

Video over het collegeprogramma 2022 - 2026