De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Ridderkerk. U kunt rechtstreeks met de raadsleden of hun fractie contact opnemen. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Wilt u iets sturen aan de raad als geheel, dan kunt u dit per e-mail aanleveren bij de griffier of per post.

Gemeenteraad Ridderkerk
T.a.v. de griffie
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

De griffie verspreidt uw mail of brief onder de raadsleden.