De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Ridderkerk. U kunt rechtstreeks met de raadsleden of hun fractie contact opnemen. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Wilt u iets sturen aan de raad als geheel, dan kunt u dit per e-mail aanleveren bij de griffier of per post.

Gemeenteraad Ridderkerk
T.a.v. de griffie
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

De griffie verspreidt uw mail of brief onder de raadsleden.

 

Is deze pagina naar wens?