Container of steiger plaatsen op of aan de weg

Wilt u een steiger neerzetten om de gevel te schilderen? Of een container voor bouwafval? En staat die dan op grond van de gemeente? Voor zulke voorwerpen vraagt u toestemming bij ons aan.

Het gaat om voorwerpen die u op grond van de gemeente wilt zetten bij bijvoorbeeld bouw, onderhoud of sloop of werkzaamheden in de grond, aan de weg of in het water.

Aanpak

Wilt u toestemming om een container of steiger te plaatsen? Dit gaat zo:  

  • Vul het online formulier in. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.
  • In het formulier vult u onder andere in:
    • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
    • de plaats waar het voorwerp komt te staan
    • de grootte van het voorwerp
    • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.

Online formulier DigiD

Online formulier eHerkenning

Kosten

Voor informatie over de kosten zie 'precariobelasting'.

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Is deze pagina naar wens?