Welke bijdrage levert de regio Rotterdam Den Haag aan de overgang naar meer duurzame energie? En, hoe ziet die er dan uit? De eerste contouren hiervoor staan beschreven in een concept visiedocument van de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio. Dit document is op 22 april vrijgegeven voor verdere behandeling. De regio bestaat uit 23 gemeenten, vier waterschappen, de provincie Zuid Holland en netwerkbeheerders.