U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als er sprake is van materiele of immateriële schade. In het formulier kunt u uw claim onderbouwen waarom dat u vindt dat de gemeente aansprakelijk (of verantwoordelijk) is voor de door u geleden schade. 

Hoe het werkt

Wilt ons aansprakelijk stellen voor schade? Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Dit gaat zo:

 • Gebruik hiervoor het online formulier
 • U logt in met DigiD of eHerkenning
  Meld uw schade
 • Geef de volgende informatie:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • omschrijving van wat er is gebeurd
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • bewijs van de schade (foto’s, rekeningen)
  • de datum en het tijdstip
  • de plek
  • een verklaring van getuigen, met hun handtekening
  • eventuele verklaringen van specialisten die uw schade bekeken
  • een proces-verbaal van de politie, als u dat heeft.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief of e-mail.
 • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?