De gemeenteraad vergadert op donderdag 16 september 2021 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 3 en 7 juni, 1 juli en 6 juli 2021.
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025
  6. Nota activabeleid 2021
  7. Bestemmingsplan Electropark 17
  8. Verantwoording Fractiegelden 2019
  9. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2021

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken