De raad weer bij elkaar

Met ingang van de raadsvergadering van 2 juli a.s. vergadert de raad weer voltallig in de raadzaal. De inrichting van de zaal is aangepast aan de 1,5 meter eis. Helaas is er geen ruimte om publiek toe te laten.

De raadsvergaderingen zijn live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld