Op donderdag 26 januari 2023 om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering bijwonen of bekijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld(externe link)

Agenda raadsvergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022
  4. Lijst van ingekomen stukken
  5. Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark
  6. Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard
  7. Werken vanuit ecologie
  8. Het gemeente specifiek organiseren van ambtelijk taken en frictiebudget ontvlechting BAR-organisatie
  9. Mandaatverlening aan griffier

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad: www.ridderkerk.nl/gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780 .