Iedereen mag in Nederland op een openbare plek een betoging (demonstratie) of een stille tocht houden. Dit recht staat in de Grondwet.

Omdat de burgemeester wel moet kunnen beoordelen of bij een betoging of stille tocht maatregelen nodig zijn ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van ongeregeldheden, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen voor een betoging of stille tocht. 

Heb ik meldingsplicht?

Er is geen toestemming van de gemeente nodig om een betoging of stille tocht te mogen houden. Wel is er een meldingsplicht.

Een betoging of stille tocht moet minimaal 48 uur voor de start van de betoging of stille tocht schriftelijk aangemeld worden bij de burgemeester. Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan moet de melding gedaan worden vóór 12.00 uur op de voorafgaande werkdag.

Om een melding te doen van een betoging of stille tocht, vult u het meldingsformulier in. U logt in met DigiD:

DigiD linkDoe een melding voor het houden van een demonstratie, betoging of stille tocht

Wat zijn de regels tijdens de demonstratie, betoging of stille tocht?

Voor een betoging en/of stille tocht in Ridderkerk gelden een aantal algemene regels:

 • de betoging of stille tocht mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden;
 • er mag niet gediscrimineerd worden op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken, of opgeroepen worden tot geweld;
 • de betoging of stille tocht mag geen schade toebrengen aan derden;
 • de in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen;
 • de locatie(s) van de betoging of stille tocht moet schoon achterblijven;
 • er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de betoging of stille tocht;
 • deelnemers van de betoging of stille tocht mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken;
 • losse en dikke stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden;
 • aan hulp- en reddingsdiensten moet altijd doorgang verleend worden;
 • aanwijzingen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten opgevolgd worden;
 • bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie direct op.

Aanvullende regels

De burgemeester mag aanvullende regels aan de betoging of stille tocht stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. Dit doet de burgemeester in samenspraak met de politie. Aanvullende regels kunnen gaan over (niet limitatief); een alternatieve route, tijdstip, locatie, duur van de betoging of stille tocht of het gebruik van geluidsapparatuur.