Op dinsdag 9 augustus 2022 om 20.00 uur houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar behandeld:

  • 20.00 uur: omgevingsvergunning R220312390

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, de heer mr. J.C. Vervorst, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.