Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in sommige gevallen een starterslening krijgen. De starterslening is een aanvullende lening op uw hypotheek. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en uw maximale hypotheek.

Op dit moment is het budget voor het aanvragen van een Starterslening op. U kunt daarom tijdelijk geen Starterslening aanvragen.

 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 40 jaar.
 • U moet minimaal een jaar in de gemeente Ridderkerk wonen.
 • De looptijd bedraagt 360 maanden.
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden.
 • Van toepassing zijnde garantie NHG
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee.
 • Met de SVn Starterslening is het toegestaan om een bestaande woning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,00.
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 40.000,00.
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 355.000,00.
 • Het is toegestaan om verbeterkosten mee te financieren.
 • Het is toegestaan om de verbeterkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.
 • Met de SVn Starterslening is het niet toegestaan om een nieuwbouwwoning aan te kopen. Het maximale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 0,-.
 • Het is niet toegestaan om meerwerk mee te financieren.
 • Het is niet toegestaan om de meerwerkkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.

Kijk voor meer informatie op de website van SVn.

Op dit moment is het budget voor het aanvragen van een Starterslening op. U kunt daarom tijdelijk geen Starterslening aanvragen.

Is het weer wel mogelijk, dan werkt het als volgt:

 • Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de starterslening aan via het aanvraagformulier.
 • Na uw aanvraag controleren wij uw gegevens aan de eisen uit de Verordening.
 • Wanneer u een kopie van het voorlopig koopcontract opstuurt, toetsen we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.

Als wij zien dat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening aanvragen via de website van SVn.

 • SVn voert de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk de lening kunt krijgen. Als u niet in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief van SVn.
 • SVn bepaalt hoe hoog je starterslening wordt. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals afsluitkosten en borgtochtprovisie Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Hiervan ontvangt u een offerte.

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • uw inkomen
 • uw eigen vermogen.

Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 40.000,00. De totale aankoopsom mogen niet hoger zijn dan het maximale bedrag volgens de actuele NHG normen.

Rekenvoorbeeld

Stel, het huis kost € 150.000,00 maar met uw inkomen kunt u maximaal € 135.000,00 lenen. Dan kunt u de aanvullende € 15.000,00 vanuit de starterslening financieren. De eerste drie jaar betaalt u over de starterslening van € 15.000,00 geen rente en aflossing.

 • afsluitkosten bij SVn, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • borgtochtprovisie NHG, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • kosten voor een notaris
 • eventuele kosten voor een hertoets (na 3 jaar kunt u een hertoets aanvragen)

Kijk voor meer informatie op de website van SVn.

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn.

Heeft u vragen over de specifieke voorwaarden van de verordening? Of wilt u weten of er nog budget beschikbaar is voor deze lening? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Habib, 0180 451 234 of via e-mail startersleningen@ridderkerk.nl.