Wijkteams

In Ridderkerk zijn 3 wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Als u hulp wilt ontvangen vanuit het wijkteam, maar u niet zeker weet wat er nodig is voor deze hulpaanvraag:

Aanmelden bij Wijkteam

Als u zeker weet welke hulp nodig is en u contact heeft gehad met een zorgaanbieder:

Aanvraag Jeugdhulp

De wijkteams zijn bereikbaar via:

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk.

  • Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur
  • Locatie: Ontmoetingscentrum Het Plein (derde etage), Willem Dreesstraat 5 (vlakbij het Koningsplein). U kunt hier aanbellen en de lift nemen naar de derde etage.

Belt u dan uw huisarts of de huisartsenpost: 010 290 98 88. Denkt u dat de veiligheid van u, kinderen of andere personen in gevaar is, bel dan 112.

Ook kunt u contact opnemen met de algemene crisisdienst wanneer kinderen betrokken zijn:
Crisis Interventie Team (CIT) van JBRR: 010 233 00 00

Zijn alleen volwassenen betrokken:
Centrum voor dienstverlening (CVD): 010 44 010 10 of buiten kantoortijden: 088 357 10 10

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:
Veilig Thuis: 0800 20 00
Email: info@veiligthuisrr.nl

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure klachtenregeling afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.