Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB

Veel ondernemers zijn in de problemen gekomen door de sterk gestegen energieprijzen. De gemeente Ridderkerk heeft in aanvulling op de landelijke maatregelen een eigen subsidieregeling gerealiseerd. De subsidieregeling energiecompensatie MKB Ridderkerk 2022-2023.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Het steunpakket richt zich op MKB bedrijven in Ridderkerk met een eigen bedrijfsruimte. Daarbij richt de subsidieregeling zich op organisaties met een minimum verbruik van 5.000 kWh elektra per jaar en/of 2.500 m3 gas per jaar.

Wat is subsidiabel?

De subsidie is het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van 1 oktober 2021 en van 1 oktober 2022 vermenigvuldigd met het verbruik van 2022. En daar 75% van met een maximum van € 5.000,00.

Aanvullende voorwaarde

We vinden het belangrijk dat organisaties zich voorbereiden op aanhoudende hogere energiekosten. Om deze reden is in de subsidieregeling opgenomen dat met een aanvraag de aanvrager zich committeert aan het aanvragen van een (gratis) gesprek met het Zakelijk Energieloket Ridderkerk.

Vul het online aanvraagformulier in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau eH3).

Nodig bij uw aanvraag:

  • Uw eHerkenning inloggegevens
  • Direct meesturen:
    • Tarievenoverzicht of factuur energieleverancier van oktober 2021 en oktober 2022
    • Bewijs van doorberekende energiekosten over 2021 en 2022
    • Verbruiksoverzicht over 2022.

Looptijd

De subsidieregeling treedt na bekendmaking in werking met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Dennis Rietveld via 06 150 046 41.