Actieplan geluid 2019-2023

Op basis van de geluidsbelastingkaart is het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 opgesteld. Centraal in het Actieplan staan de maatregelen die het college willen nemen om de geluidsoverlast terug te dringen. Het Actieplan is op 15 oktober 2019 door het college vastgesteld.

U kunt de documenten van het actieplan opvragen via het online aanvraagformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verschoor van team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat via het telefoonnummer (0180) 451 234.