Jan Steenplein

Het Jan Steenplein, de entree bij de versmarkt en de parkeerplaats Ridderhof worden opnieuw ingericht.

In 2020 is een visie opgesteld voor de herinrichting van het gehele centrumgebied van Ridderkerk. Omdat de herinrichting niet in zijn geheel in één keer kan worden uitgevoerd is gekozen om te werken met deelgebieden. Voor deelgebied 1 is een definitief ontwerp opgesteld aan de hand van de vastgestelde visie, aandachtspunten en de opgehaalde inspraakreacties . Het deelgebied betreft globaal het Jan Steenplein, de entree bij de versmarkt en de parkeerplaats Ridderhof.

Aandachtspunten

De aandachtspunten waren:

  • Automobilisten kunnen met hoge snelheid het parkeerterrein de Frans Halsstraat oprijden, wat voor onveilige situaties zorgt.
  • Het gebied bevat veel steen en het aanwezige groen is versnipperd. De bomen hebben weinig ruimte om te groeien.
  • Er zijn geen duidelijke en goed toegankelijke looproutes naar het centrum. De stoepen zijn op enkele plekken te smal.
  • Het plein bij de bakker heeft onvoldoende verblijfskwaliteit, verkeersstromen lopen door elkaar heen en het laden en lossen is onoverzichtelijk.
  • De huidige fietsenstalling is verouderd.

In het definitieve ontwerp hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de inspraakreacties en de aandachtspunten. Er komen deels nieuwe bomen, die veel ruimte krijgen om te groeien. De weekmarkt krijgt weer een prominente plek die goed aansluit op het winkelgebied. De looproutes zijn duidelijk herkenbaar en ’s avonds geeft de verlichting sfeer en een veilig gevoel. In het definitieve ontwerp is meer ruimte voor veilige (loop)routes en groen.

Proces

Op het eerder gepresenteerde schetsontwerp hebben veel omwonenden en gebruikers gereageerd. Alle reacties zijn in het projectteam besproken en indien mogelijk en gewenst in het definitieve ontwerp verwerkt.

Planning

Op dit moment wordt het plan technisch verder uitgewerkt waarna de aanbestedingsprocedure gestart zal worden om een aannemer te kunnen contracteren. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdere voortgang, laat dan uw gegevens achter via het e-mailadres projectinuitvoering@ridderkerk.nl.