In het gebied Het Zand worden verschillende gebieden gefaseerd ontwikkeld tot woonbuurten. In het deelgebied Driehoek het Zand komt een park met 3 fraai vormgegeven gebouwen met energiezuinige appartementen en eengezinswoningen met tuin en terras. U vindt het deelgebied tussen de Vlietlaan, Erasmuslaan en de Hugo de Grootlaan. Er komen circa 130 woningen. Daarnaast biedt de nieuwe buurt een buitensportveld, speeleiland en een ontmoetingsplek. Zowel bij de woningen als het gebied heeft de gemeente Ridderkerk veel oog voor duurzaamheid. De woningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd met duurzame materialen. De gebouwen krijgen maximaal 4 woonlagen met een licht verdiepte parkeerruimte. De maximale hoogte van de gebouwen is daardoor vanaf straatniveau maximaal 5 verdiepingen. Naar schatting is het gebied in het 2022 helemaal klaar.

Wie ontwikkelt de woningen?

De gemeente heeft de opdracht voor de ontwikkeling en bouw van de woningen gegeven aan AMARE Vastgoed uit Ridderkerk in combinatie met Timpaan uit Hoofddorp. Samen met bouwbedrijf Wagemakers werken zij aan de bouwplannen voor de woningen. Voor meer informatie over de woningen kunt u zich aanmelden bij de ontwikkelaars via  www.woneninbinnenrijk.nl/

Hoe gaat Driehoek het Zand er uit zien?

Met drie blokken in een groene omgeving krijgt het gebied een parkachtige uitstraling. Op deze pagina vindt u enkele impressies van het gebied. Onderaan deze pagina kunt u een Pdf-bestand met concept-plattegrond openen. Dit concept geeft een beeld hoe het openbare terrein er uit komt te zien, waar parkeerplaatsen komen, het sportveld en andere functies.

Wat is de planning?

Om woningbouw en de parkontwikkeling mogelijk te maken moet de bestemming van het gebied gewijzigd worden. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kunnen de ontwikkelaars een omgevingsvergunning aanvragen voor de te bouwen woningen. Als de omgevingsvergunning is verkregen kunnen zij starten met de bouw. Wij als gemeente zorgen nadat de bouw klaar is voor de aanleg van de buitenruimte. De planning is in het onderstaande schema weergegeven.

Planning

Stappen

Periode

Opstellen Voorlopig Ontwerp voor:

  • De openbare ruimte
  • De woningen
  • Bestemmingsplan
April 2018 – april 2019

Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage  
U kunt een inspraak- of overlegreactie indienen

10 mei t/m 20 juni 2019

Besluitvorming over de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Visie:

  • Gemeenteraad 12 april - goedgekeurd
  • Metropoolregio Den Haag mei 2019 – goedgekeurd
  • Provincie Zuid-Holland – besluit valt waarschijnlijk in het eind 2019

4e kwartaal 2019*
Opstellen Ontwerp Bestemmingsplan4e kwartaal 2019*

Opstellen Definitief Ontwerp woningen

Juli – december 2019

Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage
(men kan een zienswijze indienen)

1e kwartaal 2020*
Vaststelling Bestemmingsplan door gemeenteraad2e kwartaal 2020*
Aanvraag omgevingsvergunning2e kwartaal 2020*
Verlening omgevingsvergunning2e kwartaal 2020*
Start bouw2e helft 2020*

*Onder voorbehoud, afhankelijk van voorgaande besluitvorming.

Nieuwsbrief

Graag houden wij belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte over Driehoek Het Zand. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar driehoekhetzand@ridderkerk.nl.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via driehoekhetzand@ridderkerk.nl.

Concept plattegrond

Concept-ontwerp voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in Driehoek het Zand. Groeninrichting, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden, speelplekken en watergangen zijn ingetekend.