Heeft u een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning of uitkering? Of heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van ons? Als wij te laat reageren, kunt u ons daarvoor in gebreke stellen. Dit betekent dat u ons vraagt om binnen 2 weken alsnog de beslissing te nemen. Doen we dat niet op tijd? Dan moeten wij u een vergoeding betalen. Dit heet een dwangsom. Ook kunt u dan in beroep gaan bij de rechter.
 

Voorwaarden

  • U kunt geen dwangsom eisen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.
  • U gaat zelf over de aanvraag of het bezwaar. U kunt niet namens iemand anders een dwangsom eisen.

Hoe het werkt

Zijn wij te laat met beslissen?

  • Stuur dan de ingebrekestelling via het online formulier.
  • Dit kan met DigiD of met eHerkenning
  • Doe dit nadat de beslistermijn verlopen is. Wacht daar niet te lang mee.
    Vraag ingebrekestelling aan

Hoe lang duurt het?

We beslissen meestal binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Of 6 weken bij bezwaar. Voor sommige onderwerpen is de termijn langer of korter. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

 

Bezwaar en beroep

Heeft u geen reactie van ons gekregen op de ingebrekestelling? Wij moeten u dan een bedrag betalen. Dit is een bedrag voor iedere dag dat het besluit te laat is.

  • De eerste 14 dagen is dit € 20,00 per dag.
  • De volgende 14 dagen € 30,00 per dag.
  • De laatste 14 dagen € 40,00 per dag.

U krijgt nooit meer dan € 1.260,00 in totaal.

Wat kunt u nog meer doen? U kunt ook in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Extra informatie

Raadpleeg ook de informatie van de Rijksoverheid over wat u kunt doen als de overheid te laat beslist op uw aanvraag of bezwaar.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?