Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, krijgt u te maken met het aanvragen van de scheiding, de inboedelverdeling en mogelijk partneralimentatie. Heeft u kinderen? Dan krijgt u ook te maken met een ouderschapsplan en kinderalimentatie. Vul de vragenlijst in op Rijksoverheid.nl voor een overzicht dat zo veel mogelijk bij u past(externe link).

Hoe vraag ik echtscheiding aan?

Een echtscheiding wordt uitgesproken bij de rechter. Als u wilt scheiden heeft u een advocaat nodig voor het aanvragen van de scheiding. U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Dit gaat op dezelfde manier bij een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Wanneer is de echtscheiding geregeld?

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is, stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden door naar de gemeente waar u getrouwd bent. Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de echtscheidingsbeschikking door de gemeente op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan de gemeente waar u woont. De echtscheiding wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid(externe link). Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wat moet ik regelen als ik in het buitenland ben getrouwd en/of gescheiden?

Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden?

Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden door naar de Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag. Na registratie stuurt de gemeente Den Haag een bericht naar de gemeente waar u woont.

Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?

Als u in Ridderkerk woont, maakt u een afspraak bij ons voor registratie van uw buitenlandse echtscheidingsbeschikking in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie is gratis. Het document moet aan een aantal eisen voldoen. Neem voor het maken van deze afspraak daarom telefonisch contact met ons op via telefoonnummer (0180) 451 234 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

Hoe kan ik een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Heeft u geen kinderen jonger dan 18?

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen en het hierover met elkaar eens bent, hoeft u niet naar de rechter. U heeft wel een advocaat of een notaris nodig. Samen met de advocaat of notaris maakt u een overeenkomst. Hierin moet in ieder geval staan dat u het geregistreerd partnerschap wil beëindigen. De advocaat of notaris geeft aan de gemeente waar u het partnerschap heeft geregistreerd door dat u een overeenkomst heeft. Dit moet binnen 3 maanden nadat u de overeenkomst heeft ondertekend. U kunt dit niet zelf melden aan de gemeente. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap is definitief op het moment dat de overeenkomst door de gemeente op uw akte van geregistreerd partnerschap is aangetekend.

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar?

Dan moet u een ouderschapsplan maken. U moet dan altijd naar de rechter om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. U heeft een advocaat nodig.

Bent u de enige die uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen?

Dan is de procedure hetzelfde als een echtscheidingsprocedure. U moet dan dus ook naar de rechter en u heeft een advocaat nodig.

Wanneer is het geregistreerd partnerschap geëindigd?

Als de gemeente de beëindiging opneemt op de akte van geregistreerd partnerschap, is het officieel. De beëindiging wordt ingeschreven in de gemeente waar het geregistreerde partnerschap is voltrokken. Na deze registratie, stuurt de gemeente een bericht over de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aan de gemeente waar u woont. De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid(externe link). Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wat kost het?

  • Het inschrijven van de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is gratis.
  • Een afschrift (uittreksel) kost: € 15,70
  •