Dinsdag was het startmoment van de lokale coalitie Kansrijke Start. Ieder kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde toekomst. Daar gaan we aan werken in de lokale coalitie.

Daarin zitten professionals die zorg bieden bij zwangerschap en geboorte en aan jonge kinderen. De eerste duizend dagen (-10 maanden tot 2 jaar) van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijken belangrijke voorspellers van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. Kinderen die een valse start hebben, kunnen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder ontwikkelen.

Beter samenwerken

Signaleren is de eerste belangrijke stap. Daarnaast is het belangrijk dat professionals elkaar weten te vinden. Er is in kaart gebracht wat er al gedaan wordt in Ridderkerk. Er komt een contactpersoon Geboortezorg die verbindingen kan leggen tussen professionals en kan helpen met verwijzen van (potentiële) ouders. Zo wordt de samenwerking geoptimaliseerd.
We ondersteunen en begeleiden daarnaast (aanstaande) ouders zoveel mogelijk, in het bijzonder kwetsbare zwangeren en ouders die grote onzekerheid ervaren in hun ouderschap. Bijvoorbeeld door het bieden van extra huisbezoeken, voorlichting of individuele babymassage.

Deelnemers

De gemeente is sinds 2019 aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Onder begeleiding van Pharos is de lokale coalitie gestart. Gemeente Ridderkerk is projectleider. Deelnemers zijn Verloskundigenpraktijk Nieuw Leven, Verloskundigenpraktijk Ridderkerk, Kraamzorg Rotterdam, Kraamzorg de Eilanden, de jeugdgezondheidszorg (Stichting CJG Rijnmond) en gemeente Ridderkerk. Kraamzorg Sara, Kraamzorg De Waarden en RST Zorgverleners Kraamzorg zijn op de achtergrond betrokken. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of aansluiten bij de coalitie? Neem dan contact op met Angelique Nijssen via a.nijssen@bar-organisatie.nl.