De benoemingstermijn van burgemeester Anny Attema eindigt 1 oktober 2022. Zij wordt dan waarnemend burgemeester van Ridderkerk tot er een nieuwe burgemeester is. De gemeenteraad gaat op zoek naar de beste kandidaat daarvoor.

Denkt u mee?

De gemeenteraad zal een profielschets vaststellen. Daarin wordt beschreven welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de gemeente hierover meedenken. Via een online enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt door het beantwoorden van enkele korte vragen.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met woensdag 12 oktober.

Naar de vragenlijst(externe link)

Tot en met woensdag 12 oktober is het ook mogelijk de vragenlijst in te vullen in het gemeentehuis, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. U kunt hem krijgen bij de servicebalie en inleveren in de daarvoor bestemde 'stembus'.

De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Welke verdere stappen zijn te nemen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke stappen verder moeten worden genomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze stappen weergegeven in een infographic. U kunt de infographic In 14 stappen burgemeester bekijken en downloaden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

In 14 stappen burgemeester

Openstelling vacature

 1. Momenteel bezig: 1. Een profielschets

  De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op. Denkt u mee? U kunt de vragenlijst(externe link) invullen tot en met woensdag 12 oktober.

 2. Nog te doen: 2. Vertrouwenscommissie

  De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.

 3. Nog te doen: 3. De commissaris

  De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad.

 4. Nog te doen: 4. De vacature

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning.

 5. Nog te doen: 5. Sollicitatiebrief

  De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning.

 6. Nog te doen: 6. De kandidaten

  De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten

 1. Nog te doen: 7. Selectie

  De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

 2. Nog te doen: 8. Sollicitatiegesprekken

  De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

 3. Nog te doen: 9. Advies

  De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.

 4. Nog te doen: 10. Aanbeveling

  De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

Benoeming

 1. Nog te doen: 11. Naar de minister

  De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.

 2. Nog te doen: 12. Screening

  De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

  Bij benoeming voor gemeenten met 50.000 inwoners of meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de voordracht van de minister van BZK eerst besproken in de ministerraad.

 3. Nog te doen: 13. Koninklijk besluit

  Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.

 4. Nog te doen: 14. Beëdiging

  De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Het laatste nieuws

 • Een nieuwe burgemeester voor Ridderkerk: denk mee!

  De benoemingstermijn van burgemeester Anny Attema eindigt 1 oktober 2022. Zij wordt dan waarnemend burgemeester van Ridderkerk tot er een nieuwe burgemeester is. De gemeenteraad gaat op zoek naar de beste kandidaat.