De benoemingstermijn van burgemeester Anny Attema eindigde 1 oktober 2022. Zij is nu waarnemend burgemeester van Ridderkerk tot er een nieuwe burgemeester is. De gemeenteraad gaat op zoek naar de beste kandidaat daarvoor.

Vacature burgemeester opengesteld

De gemeenteraad heeft op 7 november 2022 in een speciale raadsvergadering de profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester' vastgesteld. Op 11 november 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op advies van de commissaris van de Koning van Zuid-Holland de vacature(externe link) opengesteld. Informatie over de sollicitatieprocedure vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland(externe link). Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief naar de commissaris van de Koning. U kunt bij het solliciteren ook gebruikmaken van de digitale sollicitatiebrief (u moet hiervoor inloggen met uw DigiD).  De brief moet uiterlijk op  vrijdag 2 december 2022 bij de commissaris binnen zijn.

Relevante documenten

Hieronder zijn documenten te vinden die relevant zijn voor de kandidaten. U kunt de speciale raadsvergadering van 7 november 2022 terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld(externe link).

 1. Profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester?'
 2. Verordening vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken(externe link)
 3. Woordelijk verslag profielschetsvergadering
 4. Collegeprogramma 2022-2026 ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’
 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’
 6. Digitale begroting Ridderkerk(externe link)

Welke verdere stappen zijn te nemen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke stappen verder moeten worden genomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze stappen weergegeven in een infographic. U kunt de infographic In 14 stappen burgemeester bekijken en downloaden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat, ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.

In 14 stappen burgemeester

Openstelling vacature

 1. Afgerond: 1. Een profielschets

  De gemeenteraad heeft de profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester' vastgesteld. Via het invullen van een vragenlijst konden inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierover meedenken. Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in de profielschets.

 2. Afgerond: 2. Vertrouwenscommissie

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van donderdag 13 oktober 2022 de Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022 ingesteld. De volgende raadsleden zijn lid van de vertrouwenscommissie: de heer L.M.P. Westbroek, de heer J.D. Kardol, de heer B.A. Ros,  mevrouw K.J. Kayadoe , de heer R.M. Kooijman, mevrouw C. van Vliet, de heer T. Overheid, mevrouw L.M. Klaver en mevrouw P.J. van Nes - de Man. De werkwijze is vastgelegd in de Verordening Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022(externe link).

 3. Afgerond: 3. De commissaris

  De gemeenteraad heeft het profiel besproken met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad op maandag 7 november 2022(externe link).

 4. Momenteel bezig: 4. De vacature

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vacature(externe link) op vrijdag 11 november 2022 opengesteld op advies van de commissaris van de Koning.

 5. Momenteel bezig: 5. Sollicitatiebrief

  De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. Meer informatie hierover vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland(externe link).

 6. Momenteel bezig: 6. De kandidaten

  De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten

 1. Nog te doen: 7. Selectie

  De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

 2. Nog te doen: 8. Sollicitatiegesprekken

  De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

 3. Nog te doen: 9. Advies

  De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.

 4. Nog te doen: 10. Aanbeveling

  De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

Benoeming

 1. Nog te doen: 11. Naar de minister

  De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.

 2. Nog te doen: 12. Screening

  De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

 3. Nog te doen: 13. Koninklijk besluit

  Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.

 4. Nog te doen: 14. Beëdiging

  De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente naar verwachting maandag 15 mei 2023.

Het laatste nieuws