Een nieuwe burgemeester

De benoemingstermijn van burgemeester Anny Attema eindigde 1 oktober 2022. Zij is nu waarnemend burgemeester van Ridderkerk tot er een nieuwe burgemeester is. De gemeenteraad gaat op zoek naar de beste kandidaat daarvoor.

Marco Oosterwijk aanbevolen als nieuwe burgemeester van Ridderkerk

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdagavond 15 maart 2023 de heer C.A. Oosterwijk (46 jaar, SGP) aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ridderkerk.

De heer Oosterwijk is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Marco Oosterwijk is voor de Ridderkerkers geen onbekende. Hij was wethouder in Ridderkerk van januari 2019 tot mei 2022.

Hij is een energiek persoon en een gedegen bestuurder. Hij heeft veel kennis van en ervaring met Ridderkerk en de regio. Daardoor kan hij als burgemeester in Ridderkerk gelijk een ‘vliegende’ start maken.

De gemeenteraad denkt met Marco Oosterwijk een zichtbare, verbindende en daadkrachtige nieuwe burgemeester te krijgen. Het is de verwachting dat Marco Oosterwijk door de Ridderkerkers gezien gaat worden als ‘onze burgemeester’.

Marco Oosterwijk begon zijn loopbaan in de Rotterdamse haven. Binnen een internationaal georiënteerde organisatie groeide hij door tot manager operations. In de periode 2014-2018 was hij wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Marco Oosterwijk is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont op dit moment in Krimpen aan den IJssel.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanbeveling zijn verricht door de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Zij heeft dit gedaan aan de hand van de door de raad op 7 november 2022 vastgestelde profielschets.

De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de benoeming door de Kroon mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Marco Oosterwijk per 15 mei als nieuwe burgemeester van Ridderkerk kan beginnen.

Welke verdere stappen zijn te nemen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze stappen weergegeven in een infographic. U kunt de infographic In 14 stappen burgemeester bekijken en downloaden op de website van de Rijksoverheid. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat, ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke stappen verder moeten worden genomen.

Openstelling vacature

1. Een profielschets

De gemeenteraad heeft de profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester’ vastgesteld. Via het invullen van een vragenlijst konden inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierover meedenken. Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in de profielschets.

2. Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van donderdag 13 oktober 2022 de Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022 ingesteld. De volgende raadsleden zijn lid van de vertrouwenscommissie: de heer L.M.P. Westbroek, de heer J.D. Kardol, de heer B.A. Ros, mevrouw K.J. Kayadoe , de heer R.M. Kooijman, mevrouw C. van Vliet, de heer T. Overheid, mevrouw L.M. Klaver en mevrouw P.J. van Nes – de Man. De werkwijze is vastgelegd in de Verordening Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022.

3. De commissaris

De gemeenteraad heeft het profiel besproken met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad op maandag 7 november 2022.

4. De vacature

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vacature op vrijdag 11 november 2022 opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. De reactietermijn sloot op 2 december 2022.

5. Sollicitatiebrief

De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning.

Voor het burgemeesterschap van Ridderkerk hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – 4 vrouwen en 10 mannen– variëren in de leeftijd van 39 tot en met 60 jaar. Van de 14 sollicitanten hebben 10 sollicitanten een achtergrond als (oud)wethouder, dan wel (oud)burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

6. De kandidaten

De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten

7. Selectie

De commissaris van de Koning gaat overleggen met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

8. Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

9. Advies

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten raadsvergadering op woensdag 15 maart.

10. Aanbeveling

De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. De naam van deze kandidaat is op woensdag 15 maart bekend gemaakt in een openbare raadsvergadering. De openbare vergadering is terug te kijken via Raad in beeld.

Benoeming

11. Naar de minister

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.

12. Screening

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

13. Koninklijk besluit

Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.

14. Beëdiging

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente naar verwachting maandag 15 mei 2023.

Laatste nieuws

Een nieuwe burgemeester gezocht en gevonden

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdag 15 maart Marco Oosterwijk aanbevolen als nieuwe burgemeester van Ridderkerk. De vertrouwenscommissie heeft veel werk verzet om een nieuwe burgemeester te vinden.

Marco Oosterwijk aanbevolen als burgemeester Ridderkerk

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdagavond 15 maart 2023 de heer C.A. Oosterwijk (46 jaar, SGP) aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ridderkerk.

Gemeenteraad vergadert over de aanbeveling nieuwe burgemeester

Op woensdagavond 15 maart 2023 wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbeveelt voor een benoeming.