Voor bijna alle Wmo voorzieningen vragen we een eigen bijdrage.

  • Voor rolstoelvoorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is minimaal één van u nog niet AOW gerechtigd? Dan hoeft u in 2020 voor Wmo voorzieningen ook geen eigen bijdrage te betalen.
  • De eigen bijdrage in 2020 is nooit hoger dan € 19,00 per maand.
  • Als u een Wmo voorziening krijgt toegewezen geeft de gemeente dit door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK voert namens de gemeente de eigen bijdrageregeling Wmo uit.
  • Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoeveel eigen bijdrage u per maand betaald. Wanneer u een eigen bijdrage moet betalen, ontvangt u van het CAK een factuur. Heeft u vragen over de brief of de factuur, belt u dan naar het CAK 0800 1925 (gratis) of kijk op www.hetcak.nl(externe link).
  • Begin 2020 kunt u meerdere facturen in één maand ontvangen. Dit zijn de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019, en de eerste facturen voor 2020.
  • Wanneer u moeite heeft met het betalen van uw eigen bijdrage kan het CAK u helpen. Raadpleeg hiervoor de informatie op de website van het CAK(externe link).
  • Wanneer u een collectieve zorgverzekering heeft kunt u uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar declareren. Neem contact op met het CAK om uw factuurspecificatie aan te vragen. Met deze factuurspecificatie kunt u bij uw zorgverzekeraar een declaratie indienen.
  • Wilt u meer uitleg over de eigen bijdrage Wmo? Bekijk dan een video van het CAK: ‘De Wmo: Zo werkt het’(externe link).
  • Als u meer wilt weten over de eigen bijdrage of uw eigen bijdrage wilt berekenen, Raadpleeg dan de informatie op de website van het CAK(externe link).