Het verkeer in Ridderkerk een grote veroorzaker van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert de gemeente het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Hierdoor dragen elektrische auto's bij aan een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving.

In het Actieplan luchtkwaliteit staan de maatregelen die de gemeente Ridderkerk de komende jaren wil nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Laadpalen

Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen zijn inmiddels bijna 30 openbare laadpunten geplaatst in Ridderkerk. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten.

Aanvraag nieuwe laadpaal

U vraagt uw laadpaal aan bij ENGIE via www.laadpaalnodig.nlENGIE zoekt een geschikte plaats bij u in de buurt. Op hun website kunt u ook zien waar al openbare laadpalen zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een laadpaal in de buurt van uw woon- of werkplek dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U woont of werkt in de gemeente Ridderkerk.
  • U heeft geen eigen (bedrijfs)parkeerterrein waar u kunt laden.
  • U kunt uw auto niet in een parkeergarage opladen.
  • Er is binnen 250 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken.
  • U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract voor) een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
  • Indien van toepassing bent u in bezit van een parkeervergunning, indien de locatie waarvoor u de aanvraag indient een betaald parkeren gebied is.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch, dit is ongeveer 2.000 kWh geladen stroom per jaar.

Als u het voertuig kunt opladen op eigen terrein bij woon- of werkplek, komt u niet in aanmerking voor een openbare laadpaal op gemeentelijk grond.

De gemeente behoudt het recht om van de voorwaarden af te wijken. Bijvoorbeeld op grond van het algemene belang, de technische haalbaarheid van het plaatsen van een laadpaal of de inzichten van de gemeentelijke beheerder van de openbare ruimte.

Het is mogelijk dat de laadpaal wordt weggehaald of verplaatst wanneer blijkt dat er minder dan 2.000 kWh wordt geladen op jaarbasis.

Met het indienen van een aanvraag stelt u uw gegevens ter beschikking aan de gemeente en ENGIE, ten behoeve van de aanvraag, het gebruik van de laadinfra en de hieruit voortvloeiende data die kan worden gebruikt voor onderzoek, analyse etc.

Storingen

U kunt een storing telefonisch doorgeven via het storingsnummer dat op de laadpaal vermeld staat. De storingsdienst is 24/7 bereikbaar.

Meer informatie

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen over elektrisch rijden op een rijtje gezet.

Is deze pagina naar wens?