De rivieroevers zijn een belangrijk gebied voor de gemeente Ridderkerk. Er zijn bedrijven gevestigd en het biedt unieke mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. Maar de druk op het gebied is groot en de ruimtelijke kwaliteit willen we verbeteren. Er zijn ook kansen voor woningbouw, groen en meer beleving van de rivier. Om deze redenen heeft de gemeente een toekomstvisie voor de rivieroevers opgesteld; een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

En zoals u gewend bent, hebben we dat samen gedaan met alle belanghebbenden en betrokkenen. Ter ondersteuning daarvan is in januari een online platform ‘live’ gegaan. Velen hebben een reactie achtergelaten. De visie en het milieueffectrapportage (planMER) zijn vanaf nu te bekijken op het platform.

Naar het online platform