U heeft een kindje gekregen, gefeliciteerd. Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet in de gemeente waar uw kindje is geboren. We nemen het kindje op in de Basisregistratie Personen. Dan krijgt uw kind meteen een BSN. Ook maken we een geboorteakte. Hierin staan:

 • voornaam en achternaam van uw kind;
 • de namen van de ouders;
 • de geboortedatum en tijd;
 • de geboorteplaats.

De vader of moeder doet aangifte van de geboorte. Is dit niet mogelijk? Dan mag ook iemand anders de aangifte doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, zoals een familielid, arts, verloskundige of kraamhulp.
 • de bewoner van het huis waarin het kindje geboren is.
 • het hoofd van het ziekenhuis, de inrichting of de gevangenis waarin het kindje geboren is.
 • de burgemeester van de plaats waarin het kindje geboren is.

Woont u niet in de gemeente waarin het kindje geboren is? Dan geeft de gemeente, nadat u de geboorteaangifte heeft gedaan, de geboorte door aan de gemeente waar u woont. Daar wordt het kindje opgenomen in de Basisregistratie Personen en krijgt het een BSN.

Voorwaarden

Wilt u bij ons aangifte komen doen van de geboorte van uw kind? Er zijn voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Het kindje is binnen deze gemeente geboren.
 • Doe de aangifte binnen 3 dagen na de bevalling. Is de derde dag een weekenddag of feestdag? Dan mag het op de werkdag erna.
 • U hoeft het kindje niet mee te nemen voor de aangifte.

Aanpak

U doet aangifte bij de gemeente waarin het kindje geboren is. Dit gaat zo:

 • Maak online een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • een verklaring van de arts of verloskundige;  
  • heeft u vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Neem dan de akte van erkenning of de akte van naamskeuze mee;
  • uw trouwboekje of partnerschapsboekje, als u die heeft;
  • als u in een andere gemeente woont, neem dan ook een identiteitsbewijs van de andere ouder mee.
 •     Wilt u een uittreksel van het geboorteregister? Geef dit aan.
 •     U betaalt het uittreksel meteen bij de aanvraag.
 •     U krijgt het uittreksel meteen mee. 

Kosten

Wilt u graag een uittreksel van het geboorteregister krijgen? Dit kost: € 13,80.

Termijn

Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Doet u de aangifte later dan 3 dagen na de geboorte? Dan moeten wij dit melden bij de officier van justitie.

Meer weten?

 • Wilt u ouderlijk gezag regelen? Regel dit bij de rechtbank. Pas dan mag u ook beslissingen nemen over het kind. Kijk voor meer informatie op de website rechtspraak.nl. Hier kunt u het gezag ook aanvragen.
 • Wilt u aangifte doen, maar heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Heeft u wel een ander bewijs? Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of een ander document waarmee u kunt laten zien wie u bent (identificatie) of dat u in Nederland mag zijn. Neem dit bewijs dan mee.
 • Let op: kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen, of als zij zorg nodig hebben. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt dan vanaf de geboorte. Klik hier om een paspoort of ID-kaart voor uw kindje te regelen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?