Geheimhouden persoonsgegevens

De gemeente houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige gegevens delen we met andere organisaties. Bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen en gezondheids- of onderwijsorganisaties. Wilt u dit niet? Vraag ons dan om uw gegevens geheim te houden. U hoeft niet te vertellen waarom u dit wilt.

We houden dan alle gegevens geheim.

Geheimhouding is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege belastingen of een pensioen. Is er een rechtszaak tegen u? Dan mag de gemeente uw gegevens wel aan de advocaat geven. De gemeente vraagt u dan eerst om uw mening.

U vraagt geheimhouding aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt geheimhouding vragen voor uzelf en voor uw kinderen jonger dan 16 jaar. Vanaf 16 jaar moeten jongeren het zelf aanvragen.

Als u verhuist, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. Ook niet als u naar een andere gemeente verhuist. De geheimhouding geldt ook voor het nieuwe adres.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U hoeft niet te vertellen waarom u de gegevens geheim wilt houden.
 • Ook een curator mag geheimhouding aanvragen.
 • De gemeente kan niet altijd de gegevens geheim houden. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, politie of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Aanpak

U wilt uw persoonsgegevens geheimhouden? Vraag dit bij ons aan. U kunt de aanvraag online of aan de balie doen. Dit gaat zo:

Online:

 • Houd een kopie of scan van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij de hand of neem het origineel mee.
 • Klik op de knop voor online aanvragen.
 • Log in met DigiD.
 • Geef aan wat u wilt doorgeven.

Geheimhouding aanvragen of intrekken

Aan de balie:

 • Maak online een afspraak.
 • Kom persoonlijk langs.
 • Neem uw identiteitsbewijs mee.

Wilt u de geheimhouding weer laten stoppen? Regel dat dan op dezelfde manier. Zorg ook dan voor een (kopie van uw) identiteitsbewijs.

Kosten

Het geheimhouden van uw gegevens kost niets.

Termijn

We sturen binnen 4 weken een reactie. U krijgt dan een brief waarin we uitleggen hoe het werkt.

Meer weten?

 • Wij geven de gegevens altijd door aan:
  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)
 • Als u ons heeft gevraagd om uw gegevens geheim te houden, dan geven wij deze niet door aan:
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • patiënteninstellingen
  • rechtsorganisaties
  • sportverenigingen of goede doelen
 • U kunt bij ons navragen wie uw gegevens te zien krijgen. U kunt gegevens tot 20 jaar geleden opvragen. We reageren binnen 4 weken. Staat u onder curatele? Dan mag uw curator ze ook inzien. Ook een advocaat of deurwaarder kan om uw gegevens vragen.
 • Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van deze organisaties.

Is deze pagina naar wens?