Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad onderzocht wat goede maatregelen kunnen zijn voor het  verminderen van het geluid en het verbeteren van de luchtkwaliteit langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

De raad heeft op 14 december besloten akkoord te gaan met een scherm van 6 meter hoogte, met een mogelijkheid dit in de toekomst op te hogen tot 8 meter. Daarnaast heeft de raad via de motie 98-2020 opdracht aan het college gegeven om verder onderzoek uit te voeren naar de geluidseffecten en kosten van een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg ter hoogte van het Oosterpark.

Kijk voor het besluit, twee moties en een amendement op het raadsinformatiesysteem: Gemeenteraad RK 14 december 2020 20.00, Gemeente Ridderkerk.

U vindt het voorstel in het raadsinformatiesysteem onder 'Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk'.

Neem gerust contact op

Heeft u vragen over het geluidsscherm? Mirjam Verschoor beantwoordt deze graag voor u. U kunt een mail sturen naar m.verschoor@ridderkerk.nl. Ook is zij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en  vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Haar directe telefoonnummer is (0180) 698 319.